...........................................................

1- مهدی علیه السلام - از خاندان و ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم - است.«طبق 389 حدیث»

2- همنام و هم کنیه پیغمبر صلی الله علیه و آله - و شبیه ترین مردم به آن حضرت است. «طبق 48 حدیث»

3- در صفت شمائل و قیافه آن حضرت. «21 حدیث»

4- از فرزندان امیر المؤمنین عیله السلام - است. «طبق 214 حدیث»

5- از فرزاندان حضرت فاظمه زهرا علیه السلام - است. «طبق 192 حدیث»

6-از فرزاندان حسن و حسین علیهما السلام است. «طبق 107 حدیث»

7- از فرزندان حسین علیه السلام - است. «طبق 185 حدیث»

8- نهمین از فرزندان حسین علیه السلام «طبق 148 حدیث»

9- از فرزندان زین العابدین علیه السلام - است. «طبق 185 حدیث»

10-هفتمین از فرزندان حضرت باقر علیه السلام - است. «طبق 103 حدیث»

11- ششمین از فرزندان حضرت صادق علیه السلام - است. «طبق 99 حدیث»

12- پنجمین از فرزندان موسی بن جعفر علیهما السلام - است. «طبق 98 حدیث»

13- چهارمین از فرزندان حضرت رضا علیه السلام - است. «طبق 95 حدیث »

14- سومین از فرزندان امام محمد تقی علیه السلام - است. «طبق 60 حدیث»

15- جانشین امام علی نقی و پسر امام حسن عسکری علیهما السلام - است. «طبق 146 حدیث»

16- اسم پدرش حسن علیه السلام - است. «طبق 147 حدیث»

17- مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است. «طبق 9 حدیث»

18- دوازدهمین امام و خاتم ائمه است. «طبق 136 حدیث»

19- دارای دو غیبت است (صغری و کبری). «طبق 10 حدیث»

20- غیبتش از بس طولانی خواهد شد که مردم ضعیف الایمان و کم معرفت، گرفتار شک و تردید می شوند . «طبق 91 حدیث»

21-بسیار طویل العمر است. «طبق 318 حدیث»

22-زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. «طبق 123 حدیث» مشخصات و اوصاف حضرت مهدی (عج)

23- مرور روزگار او را پیر نسازد و به سیمای جوانان باشد. «طبق 8 حدیث»

24- ولادتش پنهان باشد. «طبق 14 حدیث»

25- دشمنان خدا را می کشد و زمین را از شرک و ظلم و ستم و حکومت دیکتاتوران پاک و به تأویل جهاد کند. «طبق 19 حدیث»

26- دین خدا را آشکار و اسلام را در تمام روی زمین گسترش دهد و فرمانروای روی زمین گردد و زمین را خدا به او زنده سازد. «طبق 47 حدیث»

27-مردم را به هدایت و قرآن و سنت برگرداند. «طبق 15 حدیث»

28-دارای سنتهایی از انبیاء است که از آن جمله غیبت است. «طبق 23 حدیث»

29-با شمشیر قیام کند. «طبق احادیث بسیار»

30-روش او روش پیغمبر صلی الله علیه و آله - باشد. «طبق 30 حدیث»

31-ظاهر نشود مگر بعد از آنکه مردم در امتحانات و آزمایشهای سخت واقع شوند. «طبق 24 حدیث»

32-عیسی نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نماید. «طبق 25 حدیث»

33- پیش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، زنا، ربا، میگساری، قمار، رشوه، ترک امر به معروف و نهی از منکر و معاصی دیگر رایج شود، زنان مکشفه و در کارهای مردان شرکت کنند، طلاق بسیار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. «طبق 37 حدیث»

34- هنگام ظهورش منادی آسمانی به نام او و پدرش ندا کند که همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند. «طبق 27 حدیث»

35- پیش از ظهورش نرخها بالا رود و بیماریها زیاد شود و قحطی ظاهر و جنگهای بزرگ برپا شود و خلق بسیار از میان بروند. «طبق 23 حدیث»

36- پیش از ظهورش «نفس زکیه» و «یمانی» کشته شوند و در «بیدا» (که مکانی بین مکه و مدینه است» خسفی واقع شود و دجال و سفیانی خروج کنند و صاحب الزمان علیه السلام - آنها را بکشد. «طبق احادیث باب 6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7»

37- برکات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زمین معمور و آباد گردد و غیر خدا پرستش نشود و کارها آسان و خردها تکامل یابد. «طبق احادیث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7»

38- سیصد و سیزده نفر اصحاب او در یک ساعت به محضرش حاضر شوند. «طبق 25 حدیث»

39- ولادت و مشروح تفصیلات و تاریخ آن و بعضی از احوال مادر جلیله آن حضرت. «طبق 214 حدیث»

40- شرح بعضی از معجزات او در زمان حیات پدر بزرگوارش و در غیب صغری و غیب کبری و نام جمع کثیری از کسانی که مشرف به نعمت دیدار و لقای آن حجت اند. «طبق باب 2و 3 از فصل 3 و باب 1 و 2 از فصل 4 و باب 1 و 2 از فصل 5»

منبع: کتاب امامت و مهدویت تألیف آیة الله صافی گلپایگانی


.........................................................