روستای بادجان

روستای بادجان

کما


برگزاری بزرگترین مجلس مذهبی روستای بادجان بابی تدبیری بعضی ازسرپرستان جدیدهییت حضرت ابوالفضل (ع)امسال به کمارفت.

چه کسی بایدپاسخگوی این بی سلیقگی باشد؟

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

اطلاعیه97

اطلاعیه

به اطلاع مردم شریف روستای بادجان می رساندبه دلیل وضع اقتصادی نامطلوب مردم عزیزمراسم همایش سه ساله های حسینی (کانون یادیاران) امسال برگزارنمی گرددوهزینه آن بین نیازمندان تقسیم می گردد.لازم به ذکراست دوستانی که نیازمندی راازمردم روستامی شناسندباشماره اینجانب تماس بگیرندومعرفی نمایندتادرحدتوان کمک نماییم.

09120622503  احمدی

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

حرف دل

همه داروندارم رانذراهل بیت(ع) می کنم

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

یادیاران97

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

لبیک ارباب من

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

محرم97

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

غدیر

عیدغدیربرتمامی مبارک

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

انتخاب

معیارانتخاب!
؟؟؟

نظرشماچیست؟
۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

نظرسنجی

به نظرشماکانون فرهنگی یادیاران باوجودمسایل پیش آمده درهییت حضرت ابوالفضل (ع)(اسراربرتغییرمدیریت واعلام آمادگی گزینه های غیرحرفه ای وباتوجه به عملکردضعیف کاندیدهادردوره های قبل)فعالیت خودرادرحسینیه حضرت رقیه(س)ادامه دهدیاخیر؟

باارسال پیامک به سامانه5000232636مارادراین امریاری کنید.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۰۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی

روزمادر96

مادرمهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم شد. روزت مبارک.

کارت پستال عاشقانه مادر
مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است که

تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد

و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است،

مادرم تو را عاشقانه دوست دارم

و با تمام وجودم به تو عشق می ورزم


۱۷ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم اهل بیت(ع)-مهندس رضااحمدی