اعضای کانون فرهنگی یادیاران11


 رضااحمدی

 عباس کیانی

 محمدافشاری

 مجتبی افشاری

موسی الرضامولایی

            

...................................................

بامادرارتباط باشید

وبلاگ:www.yadeyaran11.blog.ir


پست الکترونیک:yadeyaran11@gmail.com


سامانه پیامکی:5000232636

.................................................

 لطفآنظرات.انتقادات وپیشنهادات 

خوددرموردفعالیتکانون یادیاران11راازطریق پیامک 

به شماره5000232636ارسال فرمایید

.................................................

تلگرام:https://telegram.me/joinchat/Bz8m6wl3

cgsYdjTKih0jVw

عضوشوید.

........................................................