اطلاعیه

به اطلاع مردم شریف روستای بادجان می رساندبه دلیل وضع اقتصادی نامطلوب مردم عزیزمراسم همایش سه ساله های حسینی (کانون یادیاران) امسال برگزارنمی گرددوهزینه آن بین نیازمندان تقسیم می گردد.لازم به ذکراست دوستانی که نیازمندی راازمردم روستامی شناسندباشماره اینجانب تماس بگیرندومعرفی نمایندتادرحدتوان کمک نماییم.

09120622503  احمدی