حلول سال۱۳۹۵رابرهمگی تبریک عرض کرده وانشاا...درزیرسایه ی حضرت بقیه الله (عج)درسلامت باشیدووسال ظهورحضرت مهدی باشد.

 

**************

اللهم عجل لولیک الفرج