حاج حسین سیب سرخی:سالگرد ازدواج حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)

*******************************